Tag: امتحان،درس،ریاضیات،روش مطالعه

12 نکته برای امتحانی موفق (5)

یکی از بخش‌های مهم مطالعه، امتحان است و به دلیل اهمیتی که امتحان دارد باید برای مطالعه‌ی هر امتحانی از روش‌هایی استفاده کنید که بهترین نتایج را در برداشته باشد. در این مقاله‌ها راهکارهایی را برای بهبود شرایط مطالعاتی برای داشتن امتحانی موفق معرفی می‌کنیم تا با اجرای آن‌ها بهترین نتایج را در امتحانات پیش رو بگیرید.

5. روش‌های مطالعاتی متفاوت برای درس‌های مختلف

روش‌های مطالعاتی شما برای درس‌های مختلف بایستی متفاوت باشد. مثلاً روش مطالعه‌ی درسی مانند ریاضیات با روش مطالعه‌ی درس ادبیات فارسی کاملا متفاوت است. در درس ریاضی حل تمرین بسیار مهم است و تسلط به ریاضیات حتی بعد از اتمام درس و امتحان در صورتی ممکن است که با تمرین بسیار آن را آموخته باشید. چنانچه برای امتحان درسی را یاد نگرفته و نتوانید به سؤالات آن پاسخ دهید بعد از امتحان هم هیچ‌گاه به دنبال یادگیری آن نخواهید رفت و آن را نمی‌آموزید. روش مطالعه در درس‌های محاسباتی مانند ریاضیات باید با حل تمرین زیاد و البته مستمر همراه باشد.

pra