Tag: امتحان،مطالعه،درس خواندن،برنامه ریزی

12 نکته برای امتحانی موفق (9)

یکی از بخش‌های مهم مطالعه، امتحان است و به دلیل اهمیتی که امتحان دارد باید برای مطالعه‌ی هر امتحانی از روش‌هایی استفاده کنید که بهترین نتایج را در برداشته باشد. در این مقاله‌ها راهکارهایی را برای بهبود شرایط مطالعاتی برای داشتن امتحانی موفق معرفی می‌کنیم تا با اجرای آن‌ها بهترین نتایج را در امتحانات پیش رو بگیرید.

9. برنامه‌ریزی صحیح داشته باشید

همیشه پیش از شروع مطالعه و درس خواندن برنامه‌ریزی کنید.همواره این نکته کلیدی را به خاطر داشته باشید که برنامه باید قابل اجرا باشد. در برنامه‌ریزی درس‌ها به این موضوع توجه داشته باشید که به عنوان مثال اگر از 5 درسی که می‌خواهید مطالعه کنید 3 درس آن آسان‌تر است و می‌توانید آن‌ها را سریع به پایان برسانید ابتدا آن‌ها را تمام کنید. به این ترتیب قادر خواهید بود که زمان مناسب و کافی را بدون آشفتگی و نگرانی از تمام نکردن درس‌ها به مطالعه‌ی درس‌های سخت اختصاص داده و آن‌ها را بطور کامل یاد بگیرید.

shutterstock_77883106