Tag: امتحان،مطالعه،درس خواندن

12 نکته برای امتحانی موفق (7)

یکی از بخش‌های مهم مطالعه، امتحان است و به دلیل اهمیتی که امتحان دارد باید برای مطالعه‌ی هر امتحانی از روش‌هایی استفاده کنید که بهترین نتایج را در برداشته باشد. در این مقاله‌ها راهکارهایی را برای بهبود شرایط مطالعاتی برای داشتن امتحانی موفق معرفی می‌کنیم تا با اجرای آن‌ها بهترین نتایج را در امتحانات پیش رو بگیرید.

7. محیط و شرایطی مناسب برای مطالعه

در رابطه با محیط و شرایط مطالعه به سؤالات زیر پاسخ دهید:

در چه شرایطی بهتر مطالعه می‌کنید؟

با لباسی مناسب و راحت؟

با وجود سر و صدا یا بدون آن؟

در اتاق شخصی خود یا خارج از آن؟

time-for-answers

ادامه نوشته

12 نکته برای امتحانی موفق (3)

یکی از بخش‌های مهم مطالعه، امتحان است و به دلیل اهمیتی که امتحان دارد باید برای مطالعه‌ی هر امتحانی از روش‌هایی استفاده کنید که بهترین نتایج را در برداشته باشد. در این مقاله‌ها راهکارهایی را برای بهبود شرایط مطالعاتی برای داشتن امتحانی موفق معرفی می‌کنیم تا با اجرای آن‌ها بهترین نتایج را در امتحانات پیش رو بگیرید.

3. انتخاب ساعت‌های مناسب برای مطالعه

در زمان‌هایی که خسته هستید تحت هیچ شرایطی مطالعه نکنید. بهتر است به جای آن‌که بخواهید مطالعه‌ی درس را تا دیروقت مثلاً تا 2 نیمه‌شب ادامه دهید، بعد از درس خواندن و مطالعه در روز ،خواب شبانه‌ی کافی خوبی داشته باشید و به موقع بخوابید. در صورت عدم خواب کافی، هم مطالب را به خوبی به یاد نمی‌آورید و هم در روز آتی، عملکرد مطالعاتی‌تان به میزان بسیا زیادی افت خواهد کرد.

dess