Tag: امتحان،مطالعه،معلم

12 نکته برای امتحانی موفق (11)

یکی از بخش‌های مهم مطالعه، امتحان است و به دلیل اهمیتی که امتحان دارد باید برای مطالعه‌ی هر امتحانی از روش‌هایی استفاده کنید که بهترین نتایج را در برداشته باشد. در این مقاله‌ها راهکارهایی را برای بهبود شرایط مطالعاتی برای داشتن امتحانی موفق معرفی می‌کنیم تا با اجرای آن‌ها بهترین نتایج را در امتحانات پیش رو بگیرید.

11. سؤال کردن

اگر در درک مطلبی نیازمند کمک هستید از شخصی که بهتر از شما آن را می‌داند سؤال کنید. دوستان، آشنایان یا معلمان شما می‌توانند گزینه‌های خوبی برای سؤال کردن باشند، مشروط بر این‌که از آن مطلب بیش‌تر از شما مطلع باشند. به خاطر داشته باشید که هنگامی که از شخصی سؤال می‌کنید و آن‌چه را توضیح می‌دهد کاملاً متوجه نمی‌شوید از او جزئیات بیش‌تر بخواهید و از این کار اجتاب نورزید و خجالت نکشید تا جزئیات بیش‌تری را در رابطه با سوالتان یاد بگیرید.

learn-more