Tag: امتحانات،كنكور،مرور،تست

رابطه‌ امتحانات نيم‌سال دوم و كنكور

در فرصت باقی‌مانده تا کنکور سراسری می‌توانید درس‌هایی را که طبق برنامه‌ آزمون آزمایشی تان به تازگی خوانده‌اید و بر روی آنها تسلط دارید به جای بازخوانی مجدد و کامل آن‌ها،یادداشت‌های مربوط به آن‌ها را مرور کرده و با استفاده از تست‌های طبقه‌بندی‌شده به تمرین تست بپردازید و بدین ترتیب امتحانات نیم‌سال دوم را نیز به خدمت کنکور درآورید.

با انجام دقیق این کار می‌توانید آموخته‌های خود را به خوبی و بطور کامل تثبیت کنید. در کنار این کار،درس‌هایی را که مطالعه داشته‌اید عمیق بخوانید و درس‌های تلنگری را که با یک مرور از طبقات زیرین مغز به بالا می‌آیند و در ذهن تداعی می‌شوند از طریق خلاصه‌برداری و تست مرور کنید. به این ترتیب یادگیری ناقص خود را به یادگیری کامل تبدیل کنید و مطالب فراموش‌شده را نیز از طریق مطالعه‌ی مباحثی که در بودجه‌بندی کنکور بیش‌ترین آمار سؤال را دارند از طریق کتاب درسی و خلاصه‌برداری‌ها مطالعه کنید و از طریق تست نیز در این مباحث مسلط شوید. با انجام این کارها خود را برای ورود به دوران جمع‌بندی آماده می‌کنید.

ger