Tag: امتحانات میان ترم و پایان ترم

خواندن درس هر روز در همان روز و آمادگی برای امتحانات

یکی از متداولترین و مهم‌ترین مشکلات دانش‌آموزان پیشروی برنامه‌ی آزمون آزمایشی در کنار امتحانات میان‌ترم و پایان‌ترم است.

با نزدیک شدن به امتحانات، برخی از دانش‌آموزان دچار دوگانگی می‌شوند که چگونه می‌توانند منابع آزمون را در کنار امتحانات مطالعه کنند و به این نتیجه می‌رسند که برنامه‌ی آزمون آزمایشی شان را برای چند روز کنار بگذارند و خود را برای امتحانات آماده کنند. این موضوع بیش‌تر برای دانش آموزانی پیش می‌آید که زمان مطالعه‌ی درس‌های مدرسه را شب قبل از امتحان در نظر می‌گیرند.

670px-Study-for-the-AP-Biology-Exam-Step-1

ادامه نوشته