Tag: امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی

امتحانات نیم سال اول سال تحصیلی و کنکور ۹۸

همانطور که می دانید نکته‌ی بسیار مهم در سال کنکور این است که هدف نهایی آمادگی برای کنکور سراسری است. پس منطقی به نظر می‌رسد که تمام  فعالیت‌های مطالعاتی بایستی در راستای هدف نهایی یعنی موفقیت در آزمون سراسری باشد.

یک دانش‌آموز کنکوری باید بداند که یکی از مهم‌ترین اقدامات برای کنکور تسلط بر کتاب درسی است و امتحانات نیم‌سال اول این فرصت را به او می‌دهد تا یک بار دیگر تسلط بر کتاب را افزایش داده و ضعف‌های مطالعاتی خود را پوشش دهد.

پس این نکته بسیار مهم و کلیدی را خوب به خاطر داشته باشید که مهمترین کار شما در ایام امتحانات، مطالعه تشریحی و مفهومی برای امتحانات نیم سال اول است، چرا که امتحانات مدرسه بیشترین تاثیر را در جمع بندی مباحث نیم سال اول و آمادگی برای کنکور خواهد داشت.

نکته‌ی مهم این است که هنگام درس خواندن و مطالعه برای امتحان به کتاب درسی به دید کنکوری نگاه کنید؛یعنی به گونه‌ای هر درس و مبحث را بخوانید که انگار قرار است از آن در کنکور سؤال طرح شود. مفومی بخوانید و بیش‌تر بر خود مفهوم مسلط باشید.

نکته‌ی مهم دیگر این است که گاهی بعضی از دانش‌آموزان ترجیح می‌دهند از جزوه‌ی معلم برای امتحان استفاده کنند ولی باید توجه داشت که ملاک کنکور، کتاب است و نه جزوه‌ی معلم. پس به هر دوی آن‌ها توجه لازم را داشته باشید.

۵-ways-companiesusing-mobile-learning-technology-1024x642