Tag: امتحانات نیم‌سال اوّل

همه‌چی بخور جز سرما!

سلام

همراهی فصل سرما با روزهایی که خود را برای امتحانات نیم‌سال اوّل سال تحصیلی آماده می‌کنیم توأم با نگرانی‌های به‌جا و نابه‌جای ذهنی که پیرامون آزمون سراسری داریم ، سبب می‌شود که بخشی از انرژی ما صرف کار اصلی یعنی درس‌خواندن و بهره‌ی مطالعاتی بردن نشود.

کافی است لحظه‌ای به هوش بیاییم و متوجّه شویم که بخشی از فرصت‌مان از بین رفته است ، آن‌وقت استرس است که سراپای وجودمان را خواهد گرفت. نگران نباشید ، این مهمان ناخوانده به‌سهولت بیرون کردنی است.

119896-425x282-VitCorange1

ادامه نوشته

هر پایانی ، آغاز شروعی دیگر!

سلام

آخرین روزهای آذر و آخرین نفس‌های پاییز است.

ممکن است امروز و این فصل برای خیلی‌ها پایان خیلی چیزها باشد امّا برای من و تو که قرار است در حرکت باشیم و کارمان تلاش و کوشش منظم و دائمی باشد ، چیزی جز یک ریل عوض کردن ساده نیست.من و تو حتّی جهت‌مان را هم عوض نمی‌کنیم.

index

ادامه نوشته