Tag: امتحانات نیم‌سال اوّل

پیام روز: همین حالا بهوش باش!

سلام

همراهی فصل سرما با روزهایی که خود را برای امتحانات نیم‌سال اوّل سال تحصیلی آماده می‌کنیم توأم با نگرانی‌های به‌جا و نابه‌جای ذهنی که پیرامون آزمون سراسری داریم ، سبب می‌شود که بخشی از انرژی ما صرف کار اصلی یعنی مطالعه، درس‌خواندن و بهره‌ی مطالعاتی بردن نشود.

کافی است لحظه‌ای به هوش بیاییم و متوجّه شویم که بخشی از فرصت‌مان از بین رفته است ، آن‌وقت  استرس است که سراپای وجودمان را خواهد گرفت. نگران نباشید ، این مهمان ناخوانده به‌سهولت بیرون کردنی است.

index

ادامه نوشته

همه‌چی بخور جز سرما!

سلام

همراهی فصل سرما با روزهایی که خود را برای امتحانات نیم‌سال اوّل سال تحصیلی آماده می‌کنیم توأم با نگرانی‌های به‌جا و نابه‌جای ذهنی که پیرامون آزمون سراسری داریم ، سبب می‌شود که بخشی از انرژی ما صرف کار اصلی یعنی درس‌خواندن و بهره‌ی مطالعاتی بردن نشود.

کافی است لحظه‌ای به هوش بیاییم و متوجّه شویم که بخشی از فرصت‌مان از بین رفته است ، آن‌وقت استرس است که سراپای وجودمان را خواهد گرفت. نگران نباشید ، این مهمان ناخوانده به‌سهولت بیرون کردنی است.

119896-425x282-VitCorange1

ادامه نوشته

هر پایانی ، آغاز شروعی دیگر!

سلام

آخرین روزهای آذر و آخرین نفس‌های پاییز است.

ممکن است امروز و این فصل برای خیلی‌ها پایان خیلی چیزها باشد امّا برای من و تو که قرار است در حرکت باشیم و کارمان تلاش و کوشش منظم و دائمی باشد ، چیزی جز یک ریل عوض کردن ساده نیست.من و تو حتّی جهت‌مان را هم عوض نمی‌کنیم.

index

ادامه نوشته