Tag: انتخاب رشاته

آگاهانه، عالمانه و درست انتخاب کنید

مگر می‌شود انسان سال‌های سال در پی هدفی باشد، اما هیچ‌گاه نخواهد هدفش را بشناسد یا عنان سرنوشت خویش را به دست سرنوشت یا افرادی دهد که هیچ اطلاعاتی از مقصد او ندارند. یکی از مراحل حساس و سرنوشت‌ساز دانش‌آموزان در دوران تحصیل، انتخاب رشته دانشگاه است؛ انتخابی که پر از هیجان و اضطراب است و اگر در آن اشتباهی صورت بگیرد، جبران آن بسیار سخت و گاهی غیرممکن است. 

برای هر دانش‌آموزی دو مرحله انتخاب رشته در دوران تحصیل وجود دارد که در حقیقت دو انتخاب سرنوشت‌ساز زندگی است:

یکی در پایان دوره اول متوسطه که باتوجه به نمرات و راهنمایی مشاوران و برگ هدایت تحصیلی، دانش‌آموز رشته‌هایی را برحسب توانایی و علاقه خود انتخاب می‌کند.

دوم، بعد از پایان تحصیلات پیش‌دانشگاهی و واردشدن به رشته‌های مورد علاقه دانشگاهی است که در حقیقت ممکن است لبه تیز تیغ عدم‌شناخت و ناآگاهی را برشاهرگ کوشش‌های خود زده و در ‌‌نهایت، ناباورانه‌ وارد رشته‌هایی شود که اصلا تصورش را نداشته و به آن وادی وارد می‌شود که نمی‌داند کجاست و برای چه آمده‌ است؟

این عوامل باعث ایجاد مشکلات زیادی در امر مشاوره گردیده و از طرفی با عنایت به محدودیت زمان انتخاب رشته و همچنین تنوع رشته‌های دانشگاهی و همچنین تعداد زیاد داوطلبان آزمون سراسری، ما را بر آن داشت تا با جمع‌آوری اطلاعات دقیق در ارتباط با نحوه پذیرش قبول‌شدگان گام کوچکی را در راستای نیاز داوطلبان و اولیای آنان برداشته باشیم.پس به مواردی که در زیر به آنها اشاره میشود کاملا دقت نمایید.

images

ادامه نوشته