Tag: انتخاب رشته و دانشگاه

مشاوره براي انتخاب رشته يا تجارت؟(بخش پایانی)

چه بايد کرد؟
 
سال‌ها پيش، داوطلبان آزمون سراسری فقط امکان وارد کردن 14 رشته را در فرم انتخاب رشته داشتند؛ در نتيجه، داوطلبان بايد با توجه و رتبه و وضعيت خود، با دقت بسيار انتخاب رشته مي­کردند و مواظب بودند که حتي يک انتخاب خود را بي حساب به هدر ندهند؛ اما در حال حاضر هر داوطلب در فرم انتخاب رشته امکان 150 انتخاب دارد و  در واقع حساسيت انتخاب رشته و دانشگاه مثل گذشته نيست. امروزه فقط مهم اين است که هر داوطلب با توجه به علايق، توانايي‌ها و شرايط خود (توجه به  دانشگاه،شهر و دور‌ه‌هاي تحصيلي که انتخاب مي‌کند)، انتخاب رشته نمايد؛ چون همان طور که پيش از اين گفتيم، اولويت‌بندي هيچ نقشي در پذيرش ندارد و فقط بيانگر اولويت علاقه‌مندي داوطلب است؛ يعني داوطلب با توجه به علايق خود، بترتيب، کد رشته محل‌هاي مورد علاقه اش را در فرم انتخاب رشته وارد مي‌کند. البته بعضي از رشته‌ها، همان طور که در دفترچه راهنماي شماره 2 آزمون سراسري ذکر شده است، شرايط خاصي دارد که بايد هنگام انتخاب رشته هاي مورد نظر به آنها توجه کرد. از همين رو، فقط مطالعه دقیق و کامل دفترچه راهنماي انتخاب رشته سازمان سنجش براي انتخاب رشته کفايت مي‌کند و نيازي نيست که به مراکز انتخاب رشته مراجعه کنيد.
 
هشدار1

ادامه نوشته