Tag: انتخاب رشته 92

خداحافظ تنبلي!(بخش پایانی)

به خود پاداش بدهيد
مولوي شاعر بزرگ ایرانی،هشتصد سال پيش سروده است:
 
مي رود کودک به مکتب پيچ پيچ                          چون نديد از مزد کار خويش هيچ
 
فرض کنيم که هدف شما از درس خواندن بيشتر، موفقيت در آزمون سراسري و کسب رتبه اي مطابق ميلتان باشد. با اينکه هدف شما بسيار ارزشمند است، اما چون براي رسيدن به آن بايد ماه‌هاي زيادي تلاش کنيد و پاداش تلاشتان بزودي داده نمي‌شود، به قول معروف امکان دارد که در نيمه راه کم بياوريد؛ پس لازم است که اهداف کوتاه مدت و پاداش‌هايي مطابق با اهداف مورد نظر براي خود بيابيد.
 
index
 

ادامه نوشته

انتخاب رشته 92

برای انتخاب رشته حرفه ای، بر روی رشته و منطقه خود کلیک کنید و فایل را دانلود کنید پس از دانلود می توانید مشاهده کنید که با رتبه خود در چه رشته و شهرهایی پذیرفته می شوید.

تذکرمهم :  هر ساله رشته/شهرهای زیادی اضافه می شود برای انتخاب این رشته/شهرها حتما دفترچه انتخاب رشته ۹۲ را مطالعه فرمایید و در صورتیکه رشته/شهر جدیدی اضافه شده بود به انتخابهای خود اضافه نمایید.

با تشکر استاد حسین احمدی

گروه ریاضی

دانلود منطقه ۱                  دانلود منطقه ۲                  دانلود منطقه ۳

—————————————————————————————————

گروه تجربی

دانلود منطقه ۱                  دانلود منطقه ۲                  دانلود منطقه ۳

—————————————————————————————————

گروه انسانی

دانلود منطقه ۱                  دانلود منطقه ۲                  دانلود منطقه ۳

—————————————————————————————————

همچنین جهت انتخاب رشته آنلاین می توانید به سایت www.ahmadi93.ir مراجعه نمایید