Tag: انتخاب روش صحیح

پیام روز: پنج تصمیم خلبانی!

سلام

خلبان بود و در همسایگی ما زندگی می‌کرد. مختصر رفت و آمد خانوادگی داشتیم. در یکی از همین نشست‌ها وقتی صحبت به مخاطرات و هول و هراس‌های شغلی کشیده .

از او پرسیدم:«اگر در حین پرواز، یک مشکل فنّی برای‌تان پیش بیاید چه می‌کنید؟»

گفت:«ما از یک روش پنج مرحله‎‌‌ای پیروی می‌کنیم.

index

ادامه نوشته

الو ! الو! برج مراقبت …

سلام

 خلبان بود و در همسایگی ما زندگی می‌کرد. مختصر رفت و آمد خانوادگی داشتیم.

در یکی از همین نشست‌ها وقتی صحبت به مخاطرات و هول و هراس‌های شغلی کشیده شد از او پرسیدم:«اگر در حین پرواز، یک مشکل فنّی برای‌تان پیش بیاید چه می‌کنید؟»

گفت:«ما از یک روش پنج مرحله‎‌‌ای پیروی می‌کنیم:

images

ادامه نوشته