Tag: انتخاب هدف

به خودت ايمان داشته باش(بخش چهارم)

شکست ها را ناديده بگيريد
این اصل مهم را همواره به خاطر داشته باشید که اگر روي شکست ها و نقايص تمرکز کنيد، آنها بزرگتر خواهند شد و آن گاهشکست هاي بيشتري نصيب شما خواهد شد؛ پس راهي براي ناديده گرفتن شکست ها بيابيد.
 
اگرشکست ها سنگين هستند و فراموش کردن آنها مشکل است، آن شکست‌ها را روي يک تکه کاغذ بنويسيدو سپس آن کاغذ را نابود کنيد و توجه خود را از آن بگردانيد و فکر کردن و صحبت کردندرباره آنها را متوقف کنيد؛ ضمناً از کساني­که خاطرات آن شکست‌ها را در ذهن شما تداعي مي کنند دوري نماييد و به سوي موفقيت حرکت کنيد. بجنبيد؛ منتظر چه هستيد!
 
believe-in-yourself1

ادامه نوشته

پیام روز: نترس ، خواهی رسید!

سلام

 بلندپروازانه بودن اهداف نکته‌ی درستی است که همگان  نسبت به آن تأکید دارند.

اهداف را باید بلندپروازانه انتخاب کرد، تا محرّکی برای تحرّک و انگیزه‌ای برای پویایی باشند.

می‌دانیم که اهداف باید قابل دسترس باشند و در اندازه‌ی توانایی‌هایی که داریم.

images

ادامه نوشته

تکراری امّا لذّت بخش!

سلام

 کافی است هدفت را با بررسی تمام شرایط و امکانات موجود، درست و اصولی انتخاب کرده باشی و برای رسیدن به آن جدّی باشی. البتّه جدّی بودن به معنی بدون مشکل بودن نیست امّا مهم این است که مقصّر مشکلات و دشواری‌ها چه کسانی یا چه چیزهایی باشند.

برای کسانی که به مقصّرسازی دیگران عادت دارنداین بدترین شرایط است. واقعیّت این است که  مقصّر دانستن دیگران و نامناسب دانستن شرایط و موقعیّت‌ها، بد‌ترین طرز فکری است که کسی می‌تواند در راستای تحقّق اهداف خود داشته باشد.

images

ادامه نوشته