Tag: انجمن قلب آمریکا

چهار راهکار اساسی برای غلبه بر استرس(بخش اول)

در جدیدترین مقاله انجمن قلب آمریکا در رابطه با استرس مواردی آمده است که به بیان راهکارهایی موثر برای غلبه بر استرس می پردازد.در این مقاله چهار تکنیک ساده برای مدیریت استرس ذکر شده است که عبارتند از:

1. با خودتان مثبت حرف بزنید

با خود حرف زدن یکی از راه های مقابله با استرس است. ما همیشه با خودمان حرف می زنیم؛ بعضی وقت ها بلند حرف می زنیم و بیشتر اوقات در سکوت. این صحبتی که با خودمان می کنیم می تواند مثبت و یا منفی باشد. اگر منفی باشند باعث افزایش استرس می شوند. اگر مثبت باشد باعث می شود که شما بر استرس خود کنترل داشته باشید و آرام بمانید. با تمرین می توانید فکرهای منفی خود را به مثبت تبدیل کنید. به عنوان مثال:

مثبت

منفی

من بهترین تلاشم را انجام می دهم

من نمی توانم این کار را بکنم

من می توانم همه چیز را کنترل کنم اگر هر دفعه یک قدم بردارم

همه چیز دارد اشتباه می شود

می دانم چطور با آن مقابله کنم؛ قبلا برایم اتفاق افتاده

متنفرم وقتی این اتفاق می افتد

ادامه نوشته