Tag: اندیشه مثبت

کلیدی طلایی برای قفل …!

سلام

داستان انسان و آن‌چه بر او می‌رود ، داستان کشداری است که در همیشه‌ی تاریخ علم جریان داشته است و بدون هیچ گونه شک و تردیدی با همین اوضاع و احوالِ فعلی در ادامه‌ی تاریخ نیز جریان خواهد داشت.

پیرامون رفتارهای آدمی، فراوان گفته‌اند و شنیده‌ایم. یکی هم سخنی پیرامون حال و احوال این روزهای من و توست. آماده‌ایم حرف مخالفی بشنویم تا حالتی افسرده و در فکر فرورفته به خود بگیریم و در پاسخِ چه شده است؟ ، ناله برآوریم که «نا امید شدم» یا «دیگر تلاش و کوشش هیچ فایده‌ای ندارد» یا «افسوس، موقعیت ها و فرصت‌ها از دست رفت».

index

ادامه نوشته

پیام روز: من و تو و اندیشه‌ها!

سلام

آدم‌های عجیبی هستیم. تصوّرمان این است تک‌تک اندام‌ها و اعضا و جوارح‌مان ، وجودها و اجزاء متفرّق و جدایی هستند که هیچ ارتباطی بین آن‌ها برقرار نیست.

اگر اندکی انصاف را چاشنی اندیشه و فکرمان کرده باشیم ، اعضاء ظاهری‌مان را یکپارچه می‌بینیم و روح‌مان را با ظاهرمان مرتبط می‌دانیم ولی رفتار و کارهای‌مان را با دانسته‌های‌‍مان همگام و همراه نمی‌کنیم. مثلاً می‌دانیم آن‌چه در اندیشه‌مان می‌گذرد ، رفتارهای‌مان را می‌سازد ولی تلاشی برای کنترل اندیشه نشان نمی‌دهیم.

images

ادامه نوشته