Tag: اندیشه مثبت

پیام روز: من و تو و اندیشه‌ها!

سلام

آدم‌های عجیبی هستیم. تصوّرمان این است تک‌تک اندام‌ها و اعضا و جوارح‌مان ، وجودها و اجزاء متفرّق و جدایی هستند که هیچ ارتباطی بین آن‌ها برقرار نیست.

اگر اندکی انصاف را چاشنی اندیشه و فکرمان کرده باشیم ، اعضاء ظاهری‌مان را یکپارچه می‌بینیم و روح‌مان را با ظاهرمان مرتبط می‌دانیم ولی رفتار و کارهای‌مان را با دانسته‌های‌‍مان همگام و همراه نمی‌کنیم. مثلاً می‌دانیم آن‌چه در اندیشه‌مان می‌گذرد ، رفتارهای‌مان را می‌سازد ولی تلاشی برای کنترل اندیشه نشان نمی‌دهیم.

images

ادامه نوشته