Tag: انرژي مثبت در دوران کنکور

شادي در دوره آمادگي براي کنکور(بخش سوم)

5- از افراد غمگين فاصله بگيريد
حتماً شنيده‌ايد که مي‌گويند: "افسرده دل، افسرده کند انجمني را" اگر شما کنکوري عزيز در چنين شرايطي با افراد افسرده و نااميد، معاشرت داشته باشيد نگراني ها و روحيه بد آنها بر شما نيز تاثير خواهد گذاشت. هميشه، افرادي وجود دارند که شکست ها و ناکامي هاي خود را در امور مختلف به عوامل مختلفي مرتبط مي کنند به جز خودشان. اين افراد به خود و ديگران چنين القا مي کنند که چون جبر روزگار نمي خواهد آنها در اين کار موفق شوند، پس هر قدر هم که تلاش کنند، نمي‌توانند به هدف خود دست يابند. حتماً در ميان داوطلبان گرامي هم از اين گروه وجود دارند. معاشرت با آنها، بخصوص در زمان مطالعه براي کنکور، مي‌تواند تاثير مخربي بر روحيه شما داشته باشد؛ پس تا مي‌توانيد از اين افراد فاصله بگيريد و در صورت لزوم با دوستان شاد و باانگيزه و پر انرژي خود معاشرت نماييد. آن وقت خواهيد ديد که اين گروه از دوستان شما چگونه به شما انرژي مثبت داده و شما را براي رسيدن به هدفی که برای خود تعیین نموده اید تشويق مي‌کنند.
 
index

ادامه نوشته