Tag: انرژي مثبت

يک کنکور با چاشني انگيزه و انرژي-(بخش پایانی)

9- ذهنتان را آزاد کنيد
 
نااميدي و استرس مي‌تواند تاثير عميقي روي ما داشته باشد و باعث مي‌شود که ما زماني که تحت فشار هستيم دچار اشتباهاتي شويم که حتی گاهی از اوقات این اشتباهات و خطاها غیر قابل جبران هستند. اگر صبح يا بعد از ظهر شلوغي داشته‌ايد، زماني را به خودتان اختصاص دهيد و بيرون از اتاق مطالعه خود برويد. مي‌توانيد چند قدم پياده روي کنيد يا به آشپزخانه رفته و براي خود يک خوردني تهيه کنيد. انجام اين کار ها باعث مي‌شوند که دوباره تمرکز خود را به دست آوريد.
 
گاهي ممکن است که فکر کنکور و بايدها و نبايدهاي آن، ذهن شما را بسختي مشغول کند. ممکن است که حق با شما باشد و فکر کردن به اينکه چه کاري را بايد انجام دهيد و چه برنامه‌اي براي موفقيت در کنکور داشته باشيد، لازم باشد؛ اما لازم نيست که پيوسته نگران باشيد و براي آنچه که اتفاق نيفتاده است غصه بخوريد. اين کار باعث مي‌شود تا انرژي و توان شما تحليل رفته و کار چنداني از پيش نبريد.
 
index

ادامه نوشته