Tag: انرژی‌ مثبت

امیدوار باش

امروز صبح که از خواب بیدار شدم، احساس کردم روز متفاوتی خواهم داشت. پنجره‌ی اتاقم را باز کردم، هوا سرد بود و سوز داشت؛ نگاهم به درختان بی‌برگ‌ و خشک حیاط خانه‌مان افتاد که از شدت سرما بی‌حرکت ایستاده بودند.

خواستم برای آن‌ها دلسوزی کنم ولی یادم افتاد که امروز، روز متفاوتی برای خودم رقم خواهم زد. پس نگاهم را عوض کردم و به جای شاخه‌های خشک آن‌ها، استقامت و پایداری‌شان را دیدم که چگونه انتظار آمدن بهار و شکوفه دادن را می‌کشند و سرمای زمستان را به خاطر دیدن بهار زیبا تحمل می‌کنند و ریشه‌های خود را قوی و محکم می‌کنند. من از درختان یاد گرفتم برای رسیدن به اهدافم باید اراده‌ام را تقویت کنم و در مسیر رسیدن به اهداف و آرزوهایم محکم و پایدار باشم. به خودم گفتم: «امیدوار باش» و راهی مدرسه شدم.

hope-live-love-quotes-separate-with-comma-Favim.com-225325

ادامه نوشته