Tag: انرژی روانی

ذهنتان را بتکانید!

ذهن هر انسان مانند خانه ای است که مهمان های خوانده و ناخوانده زیادی به آن رفت و آمد می کنند. گاهی افکار ، خاطرات، آرزوها و تصاویر خوشایند و ناخوشایند در ذهن جا خوش می کنند و گاه مدتی گذرا در ذهن حضور می یابند و سپس آن را ترک می کنند.

حضور بسیاری از افکار و خاطرات و تصاویر ناخواسته جز خستگی نتیجه دیگری برای ذهن به بار نمی آورند. بنابراین برای ذخیره انرژی روانی باید خانه تکانی ذهنی کرد و درست مانند خانه تکانی منزل که اسباب و لوازم فرسوده، ناکارآمد و بدرد نخور را دور می ریزیم، ذهن را از محتویات نامناسب خالی کنیم و آرام و پرانرژی به فعالیت های سازنده بپردازیم.

البته ما به موازات این کار، باید افکار، خاطرات و تصاویر موجود در ذهن را دوباره طبقه بندی کنیم. پاسخ به سوالات زیر در این باره مفید و کارگشا خواهد بود:

** آیا ذهن شلوغی دارید؟

** آیا ذهن شما مملو از خاطرات تلخ و گزنده است؟

** آیا تصاویر ناخوشایند هر چند وقت یکبار در ذهن شما رژه می روند؟

** آیا این افکار،تصاویر و خاطرات در کنترل شما هستند یا ناخواسته بدون اینکه بخواهید ، می آیند و می روند؟

پاسخ صادقانه به سوالات بالا، به راهبردهای موثری می انجامد که برای رهایی از ذهن مغشوش باید آنها را یاد بگیرید و به کار ببندید. باید مانند طبیعت، که با هر بهار نو می شود، ذهن خود را نیز با دور ریختن منفی بافی ها و کهنه پرستی ها نو کنیم.

2171586116381272452166276381721254340169

ادامه نوشته