Tag: انسان های شاد

از پشت پنجرۀ کنکور: شاد باشيد تا موفق شويد

 آيا مي‌دانستيد که دانشمندان در تازه ترین تحقیقات خود ثابت کرده‌اند که توانايي‌هاي ما وقتي که شاد هستيم، در بهترين حالت خود هستند؟تحقيقات نشان مي‌دهد که انسان‌هاي شاد، مثبت انديش و خوش بين، درآمد مالي بيشتري دارند، با پشتکار به هدف مي­رسند، کمتر بيماري را تجربه مي­کنند، آرامش خود را در هر شرايطي حفظ مي­کنند، پر انرژي هستند، بيماري آنها زودتر درمان مي‌شود و طول عمر به مراتب بيشتري دارند.

شادي، تجارت مهمي است. وقتي درگير روابط مثبت زندگي مي­شويم،  بدن ما موادي شيميايي منتشر مي­کند که باعث کاهش اضطراب و استرس منفی مي­شود و تمرکز ما را به میزان قابل ملاحظه ای افزايش مي­دهد و در نهايت مي‌توانيم در همه جا و همه چيز، موفق‌تر باشيم.البته ما نيز این موضوع را قبول داريم که هميشه  لحظات شيرين وجود ندارند و در واقع ما به طور مداوم با جنبه­ هاي منفي احاطه شده‌ايم، اما اگر با خودمان رو راست باشيم، مي توانيم فهرست همۀ اتفاقاتي را که برايمان روي داده است بنويسيم و بعد ببينيم که خود ما تا چه اندازه به روي دادن آنها کمک کرده‌ايم.
 
blog-img-happiness_2