Tag: اهداف روزانه، هفتگی، ماهانه، سالانه

این مسیر به موفقیت ختم می‌شود (بخش اول)

«تام کورلی» نویسنده کتاب «عادت‌های مفید» به ارائه‌ راهکارهایی برای دستیابی به موفقیت و ثروت پرداخته است.

در کتاب «عادت‌های مفید» کورلی به ارائه 21 راهکار برای دستیابی به موفقیت و ایجاد فرصت برای زندگی کردن در رفاه و سلامت می‌پردازد که این راهکارها به شرح زیر است:

– فعالیت‌های مثبت روزانه

انجام فعالیت‌های مثبت مداوم و روزانه اساس ساختن هر زندگی موفق است. در واقع تفاوت میان افرادی که در مسیر موفقیت گام برمی دارند و کسانی که شکست می‌خورند در عادت‌های مثبت روزانه است. در واقع افراد موفق عادت‌های مثبت بسیار و عادات منفی کمتری دارند. اگر هر فرد بر عادات منفی خود آگاه باشد، اولین گام را برای بهبود شرایط خود در زندگی برداشته است.

به گزارش «گلوب‌اندمیل»، نویسنده در این کتاب به خوانندگان پیشنهاد می‌کند تا عادات منفی خود را در کاغذی لیست کنند و بتدریج آن‌ها را تبدیل به عادات مثبت کنند. وی می‌گوید کاربرد این روش بسیار شگفت‌آور است.

images

ادامه نوشته