Tag: اهداف مطالعاتی

اصول کلیدی برای داشتن یک مطالعه باکیفیت

شرایط مطالعه ، مواردی هستند که با دانستن ، بکارگیری و یا فراهم نمودن آنها ، می‌توان مطالعه‌ای مفیدتر با کیفیت و بازدهی بالاتر داشت و در واقع این شرایط به شما می‌آموزند که قبل از شروع مطالعه چه اصولی را به کار گیرید، در حین مطالعه چه مواردی را فراهم سازید و چگونه به اهداف مطالعاتی خود برسید و با دانستن آنها می‌توانید با آگاهی بیشتری مطالعه و درس خواندن را آغاز کنید و مطالعه‌ای فعالتر داشته باشید :

1- آغاز درست :برای موفقیت در مطالعه ،باید درست و اصولی آغاز کنید.
2- برنامه ریزی : یکی از عوامل اصلی موفقیت ، داشتن برنامه منظم است.

images

ادامه نوشته