Tag: اهداف واقعی و قابل دستیابی

پیام روز: روشن و شفّاف ، سیبل مقابل!

سلام

بسیار گفته‌اند و شنیده‌اید که داشتن هدف برای رسیدن به مقصد و دستیابی به خواسته‌ها از اهمّیّت بسیار فوق‌العاده‌ای برخوردار است. حتّی آموخته‌اید که خوب است اهداف‌ بلند و والا انتخاب شوند. این‌که بگویید: «نتیجه‌ی خوب بگیرم» یا «در یک رشته یا دانشگاه خوب پذیرفته شوم» اگرچه خوب است ولی به اندازه‌ی کافی  محرّک و انگیزه آفرین نیست.

نکته مهمی که در اینجا بایستی به آن توجه کنید ایت است که این اهداف بسیار مبهم و نامعلوم هستند و نمی‌توان مسیری برای رسیدن به آن‌ها تعیین کرد. همین باعث می‌شود هرگز به آن‌ها دست پیدا نکنید. هدف‌گذاری مناسب کار دشواری نیست.

images

ادامه نوشته

هدف ، هدف و باز هم هدف

سلام

 بسیار گفته‌اند و شنیده‌اید که داشتن هدف برای رسیدن به مقصد و دستیابی به خواسته‌ها اهمّیّت فوق‌العاده‌ای دارد. حتّی آموخته‌اید که خوب است اهداف‌ بلند و والا انتخاب شوند.

این‌که بگویید: «نتیجه‌ی خوب بگیرم» یا «در یک رشته یا دانشگاه خوب پذیرفته شوم» اگرچه خوب است ولی به اندازه‌ی کافی  محرّک و انگیزه آفرین نیست. این اهداف بسیار مبهم و نامعلوم هستند و نمی‌توان مسیری برای رسیدن به آن‌ها تعیین کرد. همین باعث می‌شود هرگز به آن‌ها دست پیدا نکنید. هدف‌گذاری مناسب کار دشواری نیست.

کافی است اهداف مشخّص تعیین کنید و رنگ واقعیّت به آن‌ها ببخشید.

44077_original

ادامه نوشته