Tag: اهمیت تغذیه سالم

ممنوعیّت‌های ششگانه!

همیشه گفته‌اند و شنیده‌ایم که سلامت جسمی یکی از مهم‌ترین پایه‌های موفّقیّت به شمار می رود. بی‌توجّهی به این موضوع می‌تواند گاه رقم زننده‌ی شرایطی باشد که حتّی تصوّر آن نیز دشوار و آزار دهنده است.

یکی از پراهمّیّت‌ترین کارها در موضوع سلامت جسمی، رعایت برخی بایدها و نبایدهای ساده در مورد غذا خوردن است. آیا تابه‌حال پیرامون شش کار ممنوعه‌ی مربوط به بعد از غذا خوردن چیزی شنیده‌اید؟ اگر جوابتان منفی است حتما موارد زیر را با دقت مطالعه نمایید:

index

ادامه نوشته

درس و تحصیل همراه با تغذیه سالم!

می‌دانید که مسائل و مباحث تغذیه‌ای بسیار مهم هستند؟

می‌دانید تغذیه سالم و مناسب روی فعّالیّت‌های درسی و تحصیلی شما تأثیر مستقیم دارد؟

لازم است اصول و عادت‌های صحیح تغذیه‌ای را فرا بگیرید و رژیم غذایی مطلوبی را برای خود تنظیم نمایید.

-3804

ادامه نوشته