Tag: اهمیت درس زیست شناسی در کنکور

روش مطالعه زیست شناسی برای کنکور

همانطور که می دانید درس زیست شناسی با دارا بودن ضریب 12 مهمترین درس در گروه علوم تجربی به شمار می رود و با توجه به سخت تر و مفهومی-ترکیبی شدن سوالات زیست در کنکورهای سراسری چند سال اخیرف شما براي به‌دست آوردن يک رتبه‌ي سه رقمی در کنکور حتماً بايد درصدي بالاتر از 50 درصد را در این درس کسب نمایید.

يادگيري موثر زيست‌شناسي نياز به مطالعه‌ي پله‌به‌پله‌ي مطالب دارد و به اين دليل بايد مطالب پايه‌اي را (که پيش‌نياز درک مطالب ديگر هستند) به‌خوبي فرا گرفت و سپس به سراغ مطالعه‌ي مطالب ديگر (که به مطالب پايه وابسته‌اند) رفت. (مثلاً شما براي درک همانند‌سازي DNA بايد ساختمانDNA  را قبلاً به خوبي آموخته باشيد).

اگر زيست‌شناسي را يک درس صرفاً حفظ شدني (مثل حفظ کردن يک شماره تلفن يا شعر) مي‌پنداريد اولين قدم شما در يادگيري زيست‌شناسي تغيير نحوه‌ي نگرش به اين درس باشد. پس به حفظ کردن طوطي‌وار (شعروار) مطالب زيست‌شناسي نپردازيد. بايد روشي را براي مطالعه به‌کار ببريد که در يادگيري عميق و مفهومي زيست‌شناسي موثر باشد. ما روش زير را به شما پيشنهاد مي‌کنيم:

biology_sketches___kytalpa_250x188

ادامه نوشته