Tag: اهمیت دفتر برنامه‌ریزی در پیشرفت درسی

اهمیت دفتر برنامه ریزی در پیشرفت درسی

یادتان می‌آید اوایل هفته‌ی گذشته ناهار چه خوردید؟ ماه گذشته چه‌طور؟ پاسخ دادن به این سؤال که هیچ، حتی گاهی برای گفتن ناهار روز گذشته نیز ابتدا فکر می‌کنیم و سپس پاسخ می‌دهیم. می‌دانید چرا؟

واضح است که جزئیات آن‌چه گذشته، فراموش‌شدنی است؛ اما در عوض افرادی نیز هستند که در آشپزخانه برنامه‌ی غذایی می‌نویسند و طبق آن پیش می‌روند. اگر از این افراد چنین سؤالاتی بکنیم به آسانی به آن‌ها پاسخ می‌دهند.

هدفم از چنین مقدمه‌ای این است که به این موضوع توجه داشته باشید که دانش‌آموزانی نیز هستند که اهمیت دفتر برنامه‌ریزی را در پیشرفت درسی خود نادیده می‌گیرند.

372px-Minduka_Notebook

ادامه نوشته