Tag: اهمیت مثبت اندیشی

مثبت اندیشی و تلاش‌ها!

درس بخوانی و نخوانی همیشه فکرت مشغول است.

به هر دلیلی اگر کار مطالعاتی نداشته باشی دائم به این فکر می‌کنی که: «چقدر از دوستان و رقبا عقب افتاده‌ام؟ آیا خواهم توانست فاصله‌ام را جبران کنم ؟ نکند همین مقدار فاصله ایجاد شده باعث شود به خواسته‌ها و اهدافم نرسم و تمام تلاش ها و زحمات ام بی فایده و بی ثمر باشد.»

امّا اگر کار و فعّالیّت مطالعاتی داشته باشی دائم ذهنت درگیر این است که : «امروز چقدر نسبت به روز گذشته پیشرفت داشتم؟ آیا در مسیر درستی نسبت به هدفی که در ذهن دارم حرکت می کنم؟»

images

ادامه نوشته