Tag: اولویت‌های مطالعه‌

10 نکته کلیدی برای مدیریت زمان

در این مقاله به بیان 10 راهکار کلیدی و موثر برای مدیریت بهتر زمان خواهیم پرداخت.

1-میز کار برای خود داشته باشید. هر شب قبل از خواب برای فردای خود بیندیشید و کارهای خود را بر اساس دسته‌بندی و اولویت‌بندی کنید.

2-تفکر برای بهترین زمان مطالعه داشته باشید و کارهای دشوار را در بهترین زمان مطالعه قرار دهید. خودآگاهی اولین فاکتور هوش هیجانی است. بهترین فردی که می‌تواند به شناخت شما دست یابد خود شما هستید. برای بهترین‌های خود تفکر کنید.

3-کم‌ترین‌ها را برای کارهای خود تعیین کنید. برای مطالعه‌ی خود یک کف مطالعه قرار دهید و مطالعه را تا آستانه‌ی شاداب بودن ادامه دهید.

images

ادامه نوشته