Tag: اولویت بندی کارها

در نوروز کارهای‌تان را اولویت‌بندی کنید

شاید شما هم شنیده باشید که وقتی رام‌کنندگان وارد قفس شیر می‌‌شوند با خود چهارپایه‌ای می‌برند؛ اما چرا چهارپایه؟

آن‌ها پایه‌های چهارپایه را به سمت صورت شیر می‌گیرند و شیر مجبور می‌شود که به هر چهار پایه توجه کند.

این گونه او فلج می‌شود؛ زیرا توجهش تقسیم می‌شود و سلطان جنگل تسلیم می‌شود؛ اما ارتباط سلطان جنگل و کنکور چیست؟

index

ادامه نوشته