Tag: اولویّت‌های مطالعاتی و برنامه‌ای

آیا …؟ آیا …؟ آیا …؟ فقط کاری کن!

سلام

نخستین پرسش در برخوردهایی که این روزها با داوطلبان کنکور داریم این است که:

«آیا هنوز فرصت بافی است؟»

 «آیا می‌رسم؟»

  «می‌شود؟» 

واقعیّت این است که این‌جا جای حساب و کتاب نیست و گرنه با عدد و رقم و به طور اصولی و منطقی ثابت می‌کردیم که «هنوز فرصت هست.» امّا فعلاً سربسته بپذیرید که ، بله همچنان فرصت باقی است البته به شرطی که از آن نهایت استفاده را ببرید.

index

ادامه نوشته