Tag: ایجاد انگیزه کافی در حین مطالعه

تمرینی برای هدایت مسیر تفکر

تا به حال دقت کرده‌اید بعضی روزها حس درس خواندن بسیار زیادی دارید و حتی چندین ساعت برای یک درس وقت می‌گذارید و خسته نمی‌شوید و با خودتان می‌گویید: «امروز درس خواندن چه‌قدر چسبید!» و بعضی روزها هم برعکس حوصله‌ی درس خواندن ندارید و به قول خودتان حس درس خواندن نیست!

ما در اینجا اصلا به این حس درس خواندن کاری نداریم چرا که کنترل این حس فقط و فقط دست خود شماست. نه هوای گرفته‌ی پاییز در آن مؤثر است و نه صورت معلم ریاضی‌ات! باید بدانی درس خواندن هیچگونه شرط و شروطی نمی‌خواهد و وظیفه‌‌ی توست. حالا برای کنترل این افکار چه باید بکنید؟

images

ادامه نوشته