Tag: ایجاد تحول مثبت

پیام روز: مثبت و سازنده یا منفی و مخرّب!

سلام

تحول عبارت است از یک تغییر و دگرگونی گسترده که می‌تواند مثبت و سازنده و یا گاهی به‌شدت منفی و مخرب باشد. اما صحبت الان ما تحول مثبت است یعنی تغییرات و دگرگونی‌های سازنده‌ای که فضای امروز و فردای ما را دگرگون و آکنده از شوق و امید می‌کنند.

دوستان عزیزم نکته بسیار کلیدی و مهمی که در این رابطه بایستی به ان توجه ویژه ای داشته باشید این است که برای ایجاد تحول و مدیریت نمودن و هدایت آن در مسیر شکوفایی باید فعالیت‌هایی که انجام شدن و به ثمر رسید‌ن‌شان ، بیش‌ترین تأثیر مثبت را در نزدیک‌ترین و کوتاه‌ترین زمان برایمان فراهم می‌کنند شناسایی کنیم و سپس در جهت اجرا و تحقق آن اهداف با جدیت تلاش نماییم.

نتایج حاصل از تحولات نه‌تنها خود مسرت‌بخش و مطلوب هستند بلکه با تأثیرشان بر خروجی و سایر نتایج حاصل از فعالیت‌های ما هم افزایی می‌کنند و تاثیر چند برابری خواهند داشت. پس نقاط تحول‌پذیرتان را شناسایی کنید و با تمرکز روی آنها بیش‌ترین تحول و پیشرفت را در خود ایجاد نمایید…

images