Tag: ایجاد تحول

متحوّل شو ، موفّق باش!

سلام

 تحول عبارت است از یک تغییر و دگرگونی گسترده که می‌تواند مثبت و سازنده و یا گاهی به‌شدت منفی و مخرب باشد.

اما صحبت الان ما تحول مثبت است یعنی تغییرات و دگرگونی‌های سازنده‌ای که فضای امروز و فردای ما را دگرگون و آکنده از شوق و امید و انگیزه و انرژی مثبت می‌کنند.

positive

ادامه نوشته