Tag: ایجاد و تقویت انگیزه

موتوري به نام انگيزه(بخش چهارم)

در سه بخش پیشین از این سلسله مقالات سه راهکار برای ایجاد و تقویت انگیزه در بازه زمانی آمادگی برای کنکور یعنی داشتن هدف،زبان گردانی و شوخی با کتاب را مورد بررسی قرار دادیم.در این بخش به بیان چهارمین عامل موثر در این زمینه یعنی تمرکز بر روی هدف نهایی می پردازیم.

4- به لذت هاي نهايي توجه کنيد، نه دشواري هاي مسير
 
براي شروع هر کار بايد اين نکته را قبول کنيد که دشواري هايي در مسير وجود دارد و بايد حداکثر تلاش خود را بکار بگیرید تا به اهداف خود و آنچه برايتان لذت بخش است، برسيد. پذيرش دشواري مسيري که در پيش داريد، شما را براي مقابله با سختي‌هاي راه و پيشرفت آماده مي‌کند.
 
motivational-quotes-Difficulties-in-your-life-don’t-come-to-destroy-you-but-to-help-you-realize-your-hidden-potentia-.

ادامه نوشته