Tag: ایده فوق‌العاده

راز شادی در اعداد(بخش اول)

آیا دوست دارید شاد‌تر باشید؟ دستیابی به این هدف به آسانی به کار گیری اعداد شانس یعنی 2، 5، 11، 15، 20و 43 است! وقتی زندگی برایتان سخت و دشوار می‌شود،کافی است فقط به اعداد شانستان تکیه کنید!

آیا برایتان سخت شده است که همه اهداف مربوط به سلامتی، کار و علایق شخصیتان را در یک روز جا دهید؟ وقتی زندگی برایتان سخت می‌شود، فقط به اعداد شانستان تکیه کنید! من قصد ندارم شما را به یک بازی با اعداد دعوت کنم. این اعداد "اعداد شانس" هستند زیرا به شما کمک می‌کنند که در چند دقیقه به هدف با ارزشی که در ذهنتان دارید برسید. این اعداد نتیجه تحقیقات و بر طبق پیشنهاد متخصصین هستند نه فقط شانس و یا خرافات. آن‌ها عبارتند از:


عدد شانس: 2
دیوید آلِن، نویسنده کتاب "به انجام رساندن کار‌ها" پیشنهاد می‌کند که اگر کاری را که می‌خواهید انجام دهید دو دقیقه یا کمتر زمان می‌برد، همان لحظه انجامش دهید! این "قانون دو دقیقه" باعث می‌شود که کار‌های کوچک ولی انبار شده دیگر در لیست کارهای انجام نشده‌تان نماند.

DO IT NOW  BECAUSE LATER_ BECOMES NEVER

ادامه نوشته