Tag: ایده

پیام روز: مهم کیست و چیست؟

سلام

برخی اهالی محل قبولش نداشتند، هرچند صحبتهایی می‌کرد که برای کنترل و مدیریت محله از هر نظر مطلوب و مناسب بود اما بسیاری هنگام صحبت کردن وی در بین اعضای شورای محل پچ پچ می‌کردند و در گوشی زمزمه‌هایی می‌کردند تا به حرف‌هایش توجه و اعتنایی نشود.

پیرمرد خوش فکر و ایده‌ای بود اما اهالی محل نسبت به او نگاه خوب و مورد اعتمادی نداشتند و توصیه‌هایش را انجام نمی‌دادند هرچند آخر هر ماجرایی به حرف‌های پیرمرد می‌رسیدند اما دیگر دیر بود.

images

ادامه نوشته

هر روز، یک قدم کوچک

«کای» یک واژه‌ی ژاپنی به معنای تغییر و «زن» به معنای خوب است. هدف روش کایزن، یک تغییر تدریجی است که به وسیله‌ی تغییرات کوچک و ساده‌ی روزانه ادامه پیدا می‌کند.

هدف این متد دست‌یابی تدریجی به بهبود و پیشرفت در کارهاست و با تغییرات ناگهانی و کلی که معمولاً غیر ممکن نیز هستند مخالف است. کایزن برای درازمدت برنامه‌ریزی شده است و نیاز به تمرین‌های کوچک روزانه دارد که بر 4 اصل کلی استوار است که این اصول عبارتند از:

index

ادامه نوشته