Tag: ایده

هر روز، یک قدم کوچک

«کای» یک واژه‌ی ژاپنی به معنای تغییر و «زن» به معنای خوب است. هدف روش کایزن، یک تغییر تدریجی است که به وسیله‌ی تغییرات کوچک و ساده‌ی روزانه ادامه پیدا می‌کند.

هدف این متد دست‌یابی تدریجی به بهبود و پیشرفت در کارهاست و با تغییرات ناگهانی و کلی که معمولاً غیر ممکن نیز هستند مخالف است. کایزن برای درازمدت برنامه‌ریزی شده است و نیاز به تمرین‌های کوچک روزانه دارد که بر 4 اصل کلی استوار است که این اصول عبارتند از:

index

ادامه نوشته