Tag: بازدهی کاری

از قبل برای هر روزتان برنامه‌ریزی کنید

اگر قصد دارید جزء آن دست از کسانی باشید که شما را فردی موفق بخوانند و کارایی و اثربخشی‌تان را در طول روز افزایش دهید، برنامه‌ریزی روزانه برای شما امری حیاتی خواهد بود؛

زیرا برنامه‌ریزی روزانه شما را از هر گونه سردرگمی و ترس از کمبود زمان و مشغول شدن به کارهای غیر ضروری می‌رهاند و موجب می‌شود که زمان و انرژی زیادی برای انجام دادن دقیق و باحوصله‌ی کارهای اصلی‌تان داشته باشید و به عملکرد مناسبی دست یابید و درواقع بازدهی کاری‌تان را بالا ببرید و در کار خود موفق شوید.

page44

ادامه نوشته