Tag: بازه‌ی مطالعاتی

پیام روز: روشی مخصوص خودت!

سلام

دوستان عزیز شما حتماً تاکنون با توجه به میزان مطالعه و تمرین و تکراری که انجام داده‌اید به خودشناسی مطلوبی رسیده‌اید. خودشناسی از این بابت باید به کارتان بیاید که برنامه‌ریزی را برایتان تسهیل نماید و دقّت در برنامه و نتیجه‌گیری از آن را بالا ببرد. مثلاً به دلیل خودشناسی می‌دانید که باید هر فصل از درس خاصّی را در دو یا سه بازه‌ی مطالعاتی ، بخوانید و تمرین کنید. و  یا درسی را با روشی خاص مطالعه نمایید.  

این نکته مهم را همواره به خاطر داشته باشید که انجام مطالعه و برنامه‌ریزی بدین شکل و ترتیب و با توجه به آنچه از خودتان فهمیده‌اید که با تعمّق و تفکّر در احوالات درونی‌تان بدست آورده‌اید را ابتکار و خلاقیت در برنامه‌ریزی می‌نامند. زیرا به روشی رسیده‌اید که مخصوص خودتان است و حتماً نتیجه می‌گیرید.

worlds_best_business_schools_4

کوتاه کن ، امّا ترک هرگز!

سلام

آن‌قدر سرِمان سلوغ نیست که لازم باشد برخی از کارها را ترک کنیم. اصلاً اگر کارهای‌مان را درست و اصولی و بر مبنای یک برنامه ریزی صحیح و اصولی انجام دهیم ، وقت برای انجام تمام کارها خواهیم داشت.

ورزش یکی از جمله‌ کارهای لازم و ضروری است. امّا اغلب ما فکر می‌کنیم برای انجام تمرین‌های ورزشی باید وقتی مبسوط در اختیار داشته باشیم وحتماً جایی وجود داشته باشد تا با حضور در آن محلِّ به کارهای ورزشی بپردازیم. این تصوّر، کاملا اشتباه است.

wrong_guide

ادامه نوشته