Tag: بازه مطالعاتی

فعّالیّت احساسی یا تلاش منطقی !

سلام

  نخستین روز برنامه‌ام را بطور کامل و دقیق انجام دادم. نمی‌خواستم در اوّلین گامی که برمی‌دارم ، شرایطی را تجربه کنم که نتیجه‌اش باقی ماندن بخش از کارهای امروز برای فردا باشد.

از طرفی نیز نمی‌خواستم مطالعه‌ و درس خواندنم سرسری و بدون عمق و کیفیت لازم باشد تا بعداً مجبور به تکرار مطالعه‌ی مجدد همین مطالب باشم. به همین دلیل کوشیدم دو نکته را مراعات کنم:

images

ادامه نوشته