Tag: بازه مطالعاتی

پیام روز: دست کی بالا!

سلام

  نخستین روز برنامه‌ام را کامل و دقیق انجام دادم. نمی‌خواستم در اوّلین گامی که برمی‌دارم ، شرایطی را تجربه کنم که نتیجه‌اش باقی ماندن بخش از کارهای امروز برای فردا باشد.

از طرفی نیز نمی‌خواستم مطالعه‌ام سرسری و بدون عمق لازم باشد تا بعداً مجبور به تکرار مطالعه‌ی مجدد همین مطالب باشم و به این ترتیب زمانی را که در اختیار دارم بی جهت از دست بدهم. به همین دلیل کوشیدم دو نکته را مراعات کنم.

images

ادامه نوشته

پیام روز: کنترل کیفیّت ، قبل از خروج!

سلام

چند روز پیش مجلّه‌ی ماشین را خریده بودم و با علاقه‌ی خیلی زیاد مشغول مطالعه‌ی مقاله‌ای در مورد جدیدترین و لوکس‌ترین خودروی تولیدی یکی از شرکت‌های معروف بین‌المللی بودم.

نوشته‌های گزارشگر مقاله حکایت می‌کرد که این خودرو در آخرین مراحل خروج از کارخانه تحت سخت‌ترین و پیچیده‌ترین آزمایش‌های کنترل کیفیّت  قرار گرفته‌است و به دلیل وجود برخی ایرادهای جزیی که هیچ تأثیری در شرایط کلّی استفاده از خودرو نداشته‌اند ، برگشت داده شده‌ است و پس از رفع همین اشکالات جزیی روانه‌ی بازار فروش شده‌است.

index

ادامه نوشته

فعّالیّت احساسی یا تلاش منطقی !

سلام

  نخستین روز برنامه‌ام را بطور کامل و دقیق انجام دادم. نمی‌خواستم در اوّلین گامی که برمی‌دارم ، شرایطی را تجربه کنم که نتیجه‌اش باقی ماندن بخش از کارهای امروز برای فردا باشد.

از طرفی نیز نمی‌خواستم مطالعه‌ و درس خواندنم سرسری و بدون عمق و کیفیت لازم باشد تا بعداً مجبور به تکرار مطالعه‌ی مجدد همین مطالب باشم. به همین دلیل کوشیدم دو نکته را مراعات کنم:

images

ادامه نوشته