Tag: بازه های مطالعاتی

اصلاح از نوعی دیگر ، این بار فیزیکی!

سلام

نشستن‌های طولانی و ثابت ماندن در یک حالت خاص که از عوارض شایع فعّالیّت مطالعاتی طولانی مدّت است سبب بروز دردهای شدید در استخوان‌ها و به‌ویژه در ناحیه‌ی کمر می‌شود.

بنابراین اختصاص دادن بخش کوچکی از فرصت‌های استراحت در بین بازه های مطالعاتی به انجام حرکات ساده‌ی کششی کمک می‌کند تا علاوه بر رهایی از این دردهای استخوانی که می‌تواند عوارض ناخوشایندی را درپی داشته باشد ، تمرکز بهتری نیز در هنگام مطالعه و درس خواندن پیدا نمایید. حالا شروع کنید. بیاموزید و اجرا کنید.

index

ادامه نوشته