Tag: بالا بردن انگیزه برای مطالعه

انگیزه خود را افزایش دهید!

پرسش: جهت بالا بردن انگیزه برای مطالعه چه راهکارهایی را ارائه می فرمایید؟

پاسخ: برای اینکه بتوانید انگیزه خود برای مطالعه را افزایش دهید به نکات زیر توجه کنید:

دانستن قوانین

اولین و مهمترین نکته ای که در این رابطه بایستی به آن توجه داشته باشید این است که برانید شناخت قانون هر چیزی شما را به آن علاقمند می کند. اگر خیلی ها از تماشای تنیس لذت نمی برند به خاطر آن است که از قانون شمارش امتیازها در آن آگاهی ندارند.

قانون ورزشها، قانون بازیها، قانون برقراری یک ارتباط مؤثر، مقررات اجتماعی و قانون کتاب را کشف کنید.

قبل از شروع مطالعه کشف کنید محوری که مطالب کتاب حول آن دور می زند چیست؟ این کتاب بر چه موضوعی تأکید می کند؟ چه سبک و ساختاری دارد؟ چگونه می خواهید به من یاد بدهید؟

یکی از موارد بسیار مهم که شما معمولاً نادیده می گیرید، قانون و روش مطالعه است. اگر شما ندانید قانون بازی والیبال چیست نمی توانید آن را بازی کنید. در مورد مطالعه هم همین طور است. ابتدا باید روش مطالعه را فرا بگیرید.

images

ادامه نوشته