Tag: بحارالانوار

پیام روز: چیدن میوه‌های نارس ، هرگز!

سلام

امام حسن عسکری که درود خدا بر او باد، فرموده اند: تا جایی که می توانی تحمّل کنی، دست نیاز به سوی مردم دراز نکن. زیرا هر روز ، روزیِ تازه‌ای دارد. بدان که پافشاری در درخواست هیبت آدمی را از بین می برد و رنج و سختی به بار می‌آورد.

پس صبر کن تا خداوند دری به رویت بگشاید که به راحتی از آن وارد شوی؛ که احسان ، به آدم اندوهناک و امنیّت ، به آدم فراری وحشتزده چه نزدیک است. چه بسا دگرگونی‌ها و گرفتاری‌ها که نوعی تنبیه خداوند هستند ؛ و چه بسا بهره‌مندی‌ها و نعمت‌ها که مستلزم زمان خاصّی هستند.

 پس برای چیدن میوه‌های نارس شتاب مکن که به موقع آن‌ها را خواهی چید. بدان کسی که تو را تدبیر می‌کند ، بهتر می‌داند که چه وقت مناسب حال توست، پس در همه ی کارهایت به انتخاب او اعتماد کن تا حال و روزت سامان بگیرد.[1]

[1] . بحار الانوار جلد 4 / صفحه 378/ حدیث78

index

یار بی‌پرده از در و دیوار / در تجلّی است یا اولوالابصار

سلام

حدیثی قدسی است که خداوند متعال به داود نبی «سلام و درود خدا بر او باد» وحی کرد:

ای داود! به اهل زمین (پیغام مرا) برسان که من دوست (صمیمی) کسی هستم که دوست (صمیمی) من باشد،

و همنشین کسی هستم که همنشین من باشد

و مونسم با کسی که مونس ذکر من است

و همراهم با بنده‌ای که همراه من است

و کسی را اختیار می‌کنم که مرا اختیار کرده است

و مطیع بنده‌ای هستم که مطیع و فرمانبردار من است.

هر زمان که بنده‌ی من، مرا دوست بدارد من از قلبش محبت او را (نسبت به خود) می‌فهمم (محبت او اثری ندارد) مگر اینکه چنان او را دوست می‌دارم که  تا به آن زمان  هیچ بنده‌ای را  آنگونه دوست نداشته‌ام …

images

ادامه نوشته