Tag: بحار الانوار

یک درد دل ساده

سلام

«سلام بر تو در تمام لحظه های شب و روزت.

سلام بر تو آن هنگام که به پا می‌خیزی؛

سلام بر تو آن هنگام که می‌نشینی.

سلام بر تو آن هنگام که قرآن می‌خوانی و آن را تفسیر می‌کنی.

سلام بر تو آن هنگام که به نماز می‌ایستی و دعا می‌خوانی. سلام بر تو آن هنگام که به رکوع و سجده می‌روی.

سلام بر تو آن هنگام که به ستایش خدا مشغولی و از او (برای ما) طلب آمرزش می‌کنی.» [1]

images

ادامه نوشته