Tag: برنامه‌ریزی‌

تلاش برای رقابت با خود

همیشه و در هر مرحله از زندگی همه چیز به تلاش و کوشش شما بستگی دارد.

نبوغ و استعداد شما فقط بخش کوچکی از نتیجه را تشکیل می‌دهد و درصد زیاد نتیجه‌ی شما در هر چیزی تلاش شماست.

مهم‌ترین جایی که تلاش حرف اول را می‌زند، مطالعه و درس خواندن بر مبنای یک برنامه ریزی دقیق و اصولی است.

images

ادامه نوشته