Tag: برنامه‌ي آزمون های آزمایشی

برنامه‌ي آزمون های آزمایشی، يك نقشه‌ي راه است

یکی از متداولترین صحبت هایی که این روزها از زبان داوطلبان کنکور سراسری شنیده می شود این است که كه دچار بي‌برنامگي بوده و نمي‌دانند چگونه براي خودشان برنامه‌ريزي كند.

در پاسخ این عزیزان باید گفت كه برنامه‌ي آزمون‌های آزمایشی را با دقت بررسي كنید و ببينید كه مسير آزمون‌ها از نقطه‌ي شروع تا پايان چگونه است؟

ببينید كه هر مبحث چند بار در آزمون‌ها دوره مي‌شود و روند پيشرفت تدريجي مباحث تا پايان سال چگونه است؟

بررسي كنید كه اگر در مبحثي عقب بمانید و نتواند مباحث را به آزمون برسانید، در چند ايستگاه جبراني امكان جبران آن عقب‌افتادگي‌ها وجود دارد و مي‌توانید خودتان را برسانید؟

images

ادامه نوشته