Tag: برنامه‌ی آزمون‌های آزمایشی

رتبه‌های یک‌رقمی و شخصی‌سازی برنامه‌ی آزمون های آزمایشی

محمدكاظم ميدانى از يزد

رتبه‌ی 7 منطقه‌ی 2 در رشته‌ی ریاضی و رتبه‌ی 4 منطقه‌ی 2 در رشته‌ی منحصراً زبان

بعد از هر آزمون ابتدا ارزیابی آزمون را با دقت هرچه تمامتر انجام می‌دادم و پس از آن از برنامه‌ی آزمون‌ها، محتوای آزمون بعد را درمی‌آوردم و درس‌ها را برای روزهای هفته تقسیم می‌کردم و سعی می‌کردم طوری برنامه‌ریزی کنم که برنامه را به طور کامل اجرا کنم. همیشه روزهای نزدیک به آزمون مروری بر کل مباحثی که مطالعه کرده بودم داشتم.

فاطمه رحيمى از تهران

رتبه‌ی 7 کشور در رشته‌ی علوم انسانی و رتبه‌ی 6 منطقه‌ی 1 در رشته‌ی علوم انسانی

در دو هفته‌ای که آزمون داشتیم با بودجه بندی آزمون آزمایشی مطالعه می‌کردم. برنامه‌ی من همان برنامه‌ی آزمون‌ها بود که آن را به طور دقیق و کامل اجرا می‌کردم.

1

ادامه نوشته