Tag: برنامه‌ی آزمون آزمایشی

بار دیگر شخصی‌سازی برنامه‌ی راهبردی

در نیم‌سال دوم سال تحصیلی شما با تعدادی تصمیم مهم رو در رو می‌شوید. برای رسیدن به هدف‌های‌تان باید بزرگ‌ترین این تصمیم‌ها را انتخاب کنید و طبق آن پیش بروید.

نکته بسیار کلیدی و مهمی که در این رابطه بایستی به آن توجه داشته باشید این است که از این شاخه به آن شاخه نشوید. تصمیمات‌تان را تغییر ندهید و بر پایه‌ی یک تصمیم پیش بروید و بدانید این پایداری نتیجه‌ی مطلوب را خواهد داد.

برای دستیابی به این هدف، موارد زیر را رعایت نمایید:

index

ادامه نوشته