Tag: برنامه‌ی درسی‌

Look Up، دید از نمای بالا

عبارت ابتدایی متن برای کاربران نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مهندسی بسیار آشناست. "نمای بالا" در این نرم‌افزارها به قسمتی از عملکرد viewing یا مشاهده اختصاص دارد که کل مجموعه‌ی شبیه‌سازی‌شده را در یک گستره‌ی قابل تنظیم در شرایطی به نمایش درمی‌آو‌رد که گویی ناظر در پشت نمایشگر رایانه‌ی خود، جایی در بالای تمام مجموعه قرار دارد.

"دید از نمای بالا" برای مهندسان طراحی بسیار پرکاربرد است. طراحی‌های اصلی در نمایش‌های زاویه‌های جانبی و شمالی- جنوبی انجام می‌شود؛ اما زمانی که قرار است کل مجموعه در یک دید گسترده و همه‌جانبه بررسی شود، انتخاب اصلی‌شان نمای بالا خواهد بود.

mechanical-engineering-scholarships

ادامه نوشته