Tag: برنامه‌ی كلاسي

برنامه‌ریزی روزانه

همه‌ی ما برای این‌که بدانیم آیا از نتیجه‌ی کارهای خود راضی هستیم یا نه، باید به تلاش خود در گذشته رجوع کنیم و ببینیم که آیا این تلاش کافی بوده یا خیر و اینکه چه مقدار ما را در راه رسیدن به اهدافمان یاری رسانده است.

با پر کردن کامل دفتر برنامه‌ریزی می‌توانیم مانند یک آینه‌ی شفاف به نتیجه‌ی کارهای خود فکر کنیم و از تنبلی‌ها و سستی‌های خود در گذشته، درس بگیریم و فرصت‌ها را غنیمت بشماریم.

گاهی وقت‌ها به کتاب‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برخورد می‌کنی که نشانه‌ی دانش بالا و دوستدار علم و دانش بودن یک شخص یا گروهی از افراد است.

Creative-notebook-with-piano-keyboard

ادامه نوشته