Tag: برنامه‌ی هفتگي

کدام‌یک موفق‌تر هستند؟

دو دانش‌آموز زیر را در نظر بگيريد:

1-    پارسا (هدف‌گذاري براي بلندمدت) در حد مطلوبي مطالعه كرده، مطالعه‌ی او كيفيت و كميت مناسبي دارد، كارهايش طبق برنامه است و حتي براي ورزش و تماشای تلويزيون وقت دارد، در خانه سؤالات متعددي را تمرين و بررسي كرده است، ساعات مطالعه‌ی روزانه و هفتگي متعادلي دارد، دروس اختصاصي و عمومي در تناسب و تعادل مطالعاتي هستند.

blue and yellow ball

ادامه نوشته